Question

Finns det några biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Femal Balans FORTE orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. I enstaka fall har allergiska reaktioner samt magtarm besvär rapporterats. Frekvensen är okänd. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några andra biverkningar än de som nämns ovan, kontakta läkare.