Question

Jag är pollenallergiker, kan jag ändå använda Femal Balans FORTE?

Pollenallergiker bör vara uppmärksamma på eventuella allergiska reaktioner och avbryta behandlingen med Femal Balans FORTE om sådana symtom uppstår. Symptomen kan vara andra än klassiska ögon-, näsa-, astmalikanande symptom såsom andningssvårigheter eller försämrat allmäntillstånd. Man bör kontakta vården vid svåra symptom.

Pollenallergi utlöses vanligtvis när allergener som sitter på pollenskalets utsida kommer i kontakt med näsans och svalgets slemhinnor. Femal Balans FORTE innehåller dock inga pollenkorn utan är ett extrakt av pollen där pollenskalet är bortfiltrerade. Pollenextraktet är sedan blandat i en tablett, vilken är filmdragerad och löses upp först i mag-tarm systemet. Med denna framställningsprocess minskar risken för allergiska reaktioner.